artrecycle / Dominika Jóźwiak
2021

@pureresearchstudio

Praca porusza problemy związane z nadmiarem, wykorzystywaniem wizerunku oraz recyklingiem. Obrazy powstały z ponad 150 wybranych zdjęć, pochodzących z folderów klientów, dla których wykonywane były reportaże z różnych uroczystości. Są to fotografie, których autorka nie może upublicznić z powodu braku zgody na publikacje wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach oraz ujęcia nieudane.

Ekspozycja została wykonana w skali 1:10 celu dokumentacji fotograficznej.

kuratorka: Dominika Sadowska