Dominika Sadowska
Sala, 1:5
obiekt site-specific, 2023

Julia Szwed
Niedobre
seria fotografii, 2022

Kontynuując podjęty w 2021 roku projekt @pureresearchstudio eksplorujący możliwości wykorzystania redukcji skali obrazów fotograficznych i przestrzeni ekspozycyjnych w celu ich dokumentacji, Dominika Sadowska proponuje alternatywną wersję sali, w której znajduje się ekspozycja prac Julii Szwed (photobook pt. Niedobre oraz obraz z tej serii).
Idealna przestrzeń wystawiennicza (w skali 1:5) stała się miejscem ekspozycji prac Julii Szwed z serii Niedobre. Autorka serii decydowała o wyborze, aranżacji i wielkościach prac.
Punktem wyjścia dla obiektu site-specyfic był charakterystyczny kształt sali oraz obraz stanowiący konfrontację skal.

Całość uzupełnia cyfrowa dokumentacja miniaturowej ekspozycji (fot. Dominika Sadowska)